Пчелно млечице

Натуралното пчелно млечице усилва дейността на половите клетки, повишава апетита, количеството на хемоглобина и броя на червените кръвни клетки.